expertos en branding y diseño marketing online

Una marca es compon de diversos elements que la identifiquen i la diferencien de la resta de marques del mercat. El brànding s’encarrega de triar i fixar quins són els que millor reflecteixen els seus valors i cultura corporativa. Són decisions prèvies al màrqueting, aquest només les potencia per a així poder transmetre la seva personalitat de la millor manera.

Perquè una empresa sigui única, ha de tenir un nom i un logotip diferents a la resta. Però, no sols perquè no hi hagi ningú més que ho tingui, també perquè l’han de representar de manera inequívoca la seva activitat. L’usuari ha de reconèixer aquests elements com a propis de la marca. La tipografia i els colors els reforcen perquè no hi hagi confusió possible i també per a ajudar els nous usuaris a situar-la.

El disseny gràfic és una peça més dins del brànding. És l’encarregat de crear la identitat corporativa, és a dir, els aspectes visuals de la marca perquè causin l’impacte desitjat. És el responsable de definir les aplicacions del logotip com pot ser en catàlegs o pàgines web. Així s’unifiquen tots els usos de la marca per a no distorsionar els seus valors.

En la percepció dels usuaris també influeix el Naming perquè crea un nom per a la marca que sigui senzill perquè pugui entendre’s sense problemes. I no sols això, també posicionar-se o percebre’s de la manera que més ens convingui. La valoració que té el públic objectiu de la nostra marca és el que farà que siguin més o menys fidels.

El brànding crea marques atractives que l’usuari pot associar als valors que hàgim definit. Per això quan la marca creix i apareixen submarques, l’arquitectura de marca s’encarrega d’ordenar-les perquè siguin coherents i puguin conviure conjuntament a la marca principal sense perdre el seu posicionament. D’aquesta manera no es perden clients, més aviat al contrari, perquè es fidelizan en ampliar l’abast de la marca.

Posar en marxa una estratègia de brànding és tan útil per a atreure usuaris cap a la nova marca com per a retenir-los més temps amb nosaltres.

 

Per a més informació sobre brànding i la seva estratègia de fidelització, et convidem a conèixer els nostres serveis de la nostra agència de comunicació digital de Barcelona o a sol·licitar informació en el formulari a continuació.

    Acepto las condiciones de la Política de Privacidad