Vecindoors
Imatge corportativa marca

Creació de la imatge corporativa amb un
look and feel friendly per a generar apropament entre els veïns i generar intercanvi de serveis entre ells.

vdlogo
vdlogo

Vecindoors
Imatge corportativa marca

Creació de la imatge corporativa amb un
look and feel friendly per a generar apropament entre els veïns i generar intercanvi de serveis entre ells.