VECINDOORS
Imatge corporativa de marca.

 

Creació de la imatge corporativa amb un look and feel friendly i transmetre proximitat entre els veïns per a generar intercanvi de serveis entre ells.

vdlogo
vdlogo

VECINDOORS
Imatge corporativa marca.

Creació de la imatge corporativa amb un look and feel friendly per a generar proximitat entre els veïns i generar intercanvi de serveis entre ells.