COAC, AFC i CATEB
Campanya next generation fons europeu

Unió d’esforços i col·laboració de tres col·legis:
Col·legi Professional de l’Arquitectura Tècnica, Col·legi d’Arquitectes i els Col·legis d’Administradors de Finques amb l’objectiu de rehabilitar 24.000 vivendes a l’any,
durant 3 anys.

Aquesta campanya vol animar al ciutadà a que es beneficiï de les subvencions en la rehabilitació del seu habitatge assessorat per un professional tècnic del sector.

Estratègia de la campanya en canals digitals,, XXSS, ràdio, publicitat exterior i web.

COAC, AFC, A

COAC, AFC i CATEB
Campanya next generation fons europeu

Unió d’esforços i col·laboració de tres col·legis:
Col·legi Professional de l’Arquitectura Tècnica, Col·legi d’Arquitectes i els Col·legis d’Administradors de Finques amb l’objectiu de rehabilitar 24.000 vivendes a l’any,
durant 3 anys.

Aquesta campanya vol animar al ciutadà a que es beneficiï de les subvencions en la rehabilitació del seu habitatge assessorat per un professional tècnic del sector.

Estratègia de la campanya en canals digitals,, XXSS, ràdio, publicitat exterior i web.