COL·LEGI DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA
Renda 2020. Campanya digital, ràdio i exterior

 

Difusió de la campanya a mitjans digitals, ràdio, autobusos comarcals, pòsters i mupis, aconseguint uns resultats d’audiència de + de 6.000 visites a la landing, +d’1.000.000 d’impressions amb 4.560 clics en els banners, + de 17.000 visualitzacions en el vídeo i
+ de 3.500 usuaris en el xat, obtenint un CTR del 0,36%.

Gaudir de les petites coses,
no té preu.
Amb aquest nou slogan mostrem la vessant humana, cotidiana i del gaudir de cada petita cosa que ens ofereix el dia a dia per això, deixem la Renda a les millors mans, a les del Gestor Administratiu Col·legiat.

ga
ga

COL·LEGI DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA
Renda 2020. Campanya digital, ràdio i exterior

 

Difusió de la campanya a mitjans digitals, ràdio, autobusos comarcals, pòsters i mupis, aconseguint uns resultats d’audiència de + de 6.000 visites a la landing, +d’1.000.000 d’impressions amb 4.560 clics en els banners, + de 17.000 visualitzacions en el vídeo i
+ de 3.500 usuaris en el xat, obtenint un CTR del 0,36%.

Gaudir de les petites coses,
no té preu.
Amb aquest nou slogan mostrem la vessant humana, cotidiana i del gaudir de cada petita cosa que ens ofereix el dia a dia per això, deixem la Renda a les millors mans, a les del Gestor Administratiu Col·legiat.