estratègia màrqueting de continguts

Un bon contingut implica una inversió però és mínima si la comparem amb la publicitat rich mitjana. Potser per això els continguts viuen el seu millor moment: els usuaris els demanden i les empreses els hi donen. Han cobrat molta importància i s’han convertit en imprescindibles per a poder tirar endavant una estratègia de màrqueting que aconsegueixi atreure usuaris, tancar la venda i després fidelizarlos. Qualsevol estratègia de màrqueting depèn dels continguts, per exemple:

Les xarxes socials són les majors beneficiades, amb múltiples formats i canals per a distribuir-los. Sense contingut, de què parlaríem amb els seguidors?

Amb els textos influïm amb efectivitat en nostre publico sempre que s’apliquin bones tècniques de copywriting.
Les imatges són els continguts mes faciles de visualitzar i per això de comprendre rapidamente: Fotos, Il·lustracions, Infografias, etc.
Els vídeos en línia ofereixen actualment excel·lents resultats pel seu facil comprensió, formats curts per a teasers.
Els GIFs animats que es utlizan per a la informacion de les marques.

Però l’usuari no vol qualsevol tipus de contingut, ha de ser de valor o, en altres paraules: les empreses hem d’utilitzar el màrqueting de continguts per a aconseguir que el client potencial ens pari esment. La clau és conèixer bé a qui ens dirigim i així definir una buyer persona que sigui el centre de l’estratègia de màrqueting.

El contingut comercial continua sent important per a l’empresa, però no ho és tant per a l’usuari. Per això s’ha de barrejar amb màrqueting de continguts, per a demostrar-li que volem ajudar-lo en lloc d’estar sempre creant peces promocionals per a vendre-li els nostres productes o serveis. No fa falta insistir-li constantment, si no seguir al seu costat mentre li donem continguts de valor en diferents canals.

Cada estratègia de màrqueting de continguts és diferent, però totes tenen en comú que necessiten continguts que donin resposta a les necessitats dels usuaris.

Per això, des de Bitcom et recomanem utilitzar aquest tipus d’estratègies i tenir en compte els suports als quals et dirigeixes (blogs corporatius, vídeos, podcats…). Contar històries no és només una idea de nens, tu també pots invertir en un bon contingut.